Make your own free website on Tripod.com


ผู้จัดทำ

ใใใใใรร...........สวัสดีค่ะหนูชื่อ ชาล (ในรูปคนกลางค่ะ): หนูชอบเข้า internet เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลของผีเสื้อ
ครอบครัวของหนูมีพ่อ ชื่อ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
คุณแม่ของหนู ชื่อ นางสุนันท์ ฤกษ์ศิระทัย
พี่ของหนู ชื่อ ด.ญ.พีรดา ฤกษ์ศิระทัย และหนู ชื่อ ด.ญ.ณิชารีย์ ฤกษ์ศิระทัย
ครอบครัวของหนูมีสมาชิก 4 คน
หนูชอบเรียนวิชาสร้างเสริมประสปการณ์ชีวิต เพราะหนูชอบธรรมชาติ หนูเรียนได้เกรด 4 ทุกวิชา
หนูชอบเรียนหนังสือเพราะสนุกได้รับความรู้ใหม่ ๆ ค่ะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อ : ป่าน (ในรูปคนที่สูงที่สุด) หนูชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับผีเสื้อมาก
ครอบครัวของหนูมีพ่อ ชื่อ นายศราวุฒิ โภชนา
คุณแม่ของหนู ชื่อ นาง ธนพร โภชนา
คุณอาของหนู ชื่อ นางสาวปรานอม โภชนา
คุณย่าของหนู ชื่อ นางน้อย โภชนาและหนู ชื่อ ด.ญ.ศรารีพร โภชนา
ครอบครัวของฉันมีสมาชิก 5คน หนูชอบเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เช่นเรื่องเรขาคณิตเพราะใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้หลายวิชา

สวัสดีค่ะหนูชื่อ : มายด์ (ในรูปคนที่ตัวเล็กที่สุด)
พอมีเวลาว่างหนูจะไปที่สวนผีเสื้อของโรงเรียนเพื่อจะศึกษาความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อค่ะ
ครอบครัวของหนูมีพ่อ ชื่อ พ.ต.ท. ไพฑูร ตันเจริญรัตน์
คุณแม่ของฉัน ชื่อ นางวนิดา ตันเจริญรัตน์
พี่ของฉัน ชื่อ ด.ช.กฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์และหนู ชื่อ ด.ญ.กุลจิรา ตันเจริญรัตน์
ครอบครัวของหนูมีสมาชิก 4 คน
หนูถนัดเรียนวิชา ศิลปะ โดยเฉพาะเรื่องระบายสีค่ะ

หวังว่าเพื่อน ๆ คงจะชอบเว็บของเราค่ะ