Make your own free website on Tripod.com

การออกหาอาหาร


ในวันที่อากาศสดใสมีแสงส่องลงมาถึงพื้นช่วงเช้า ๆ ผีเสื้อจะเกาะนิ่งเพื่อผึ่งปีก รับแสงแดดอบอุ่นร่างกาย เมื่อแข็งแรงดีแล้วก็บินออกหากิน ในช่วงเวลาประมาณแปดโมงเช้า ถึง สิบโมงเช้า
วันที่อากาศร้อนจัดในตอนกลางวัน ผีเสื้อจะเกาะหลบตามร่มไม้และออกหากินอีกครั้ง ในช่วงบ่ายสามโมงถึง
ห้าโมงเย็น ถ้าฝนตกผีเสื้อ จะเกาะ หลบฝนใต้ใบไม้ และออกหากินใหม่หลังฝนหยุด สำหรับวันที่ท้องฟ้ามืดมัว ไม่มีแสงแดดอากาศมีความชื้นสูง ผีเสื้อมักไม่ออกหากิน ผีเสื้อบางชนิดมักออกหากินในเวลาเช้าตรู่ หรือเวลาหัวค่ำ ส่วนเวลากลางวันแดดจัด จะหลบพักตามต้นไม้ เช่นผีเสื้อในสกุลผีเสื้อสายัณห์