Make your own free website on Tripod.com

ประวัติส่วนตัว

สวัสดีค่ะ
ทำความรู้จักกันหน่อยนะคะ
ดิฉันชื่อ นางสาวหทัยพัชร์ ชินวงส์อมร
เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2501 ที่กรุงเทพมหานคร
นับถือศาสนาพุทธ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2525 และเข้ารับราชการตำแหน่งครู 2 รับเงินเดือน 2,205 บาท ที่โรงเรียนบ้านกล้วย สังกัดสำนักงานประถมศึกษา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2525
12 ธันวาคม 2528 โอนเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์(200ปี) สังกัดสำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
1 มิ.ย. 2531 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวที่ มศว.ประสานมิตร สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2534
21 พฤษภาคม 2539 ย้ายไปรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนพระราม๙ กาญจนาภิเษก
23 ตุลาคม 2540 เข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ 6 และรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 7 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2542
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7 โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 2 มกราคม 2546

กลับหน้าหลัก